Sesiunea iunie 2020 Examen de licenta

ETAPA 1 (formalități de înscriere online - partea administrativă)

Înscrierea: 17 - 21 iunie 2020 – ghidurile și procedura de trimitere online a documentelor se vor afișa in timp util

  • fişa de lichidare (se va completa și semna electronic; se transmite PDF);
  • fişa de înscriere (se va completa și semna electronic; se transmite PDF);
  • declarație privind originalitatea lucrării (se va completa și semna electronic; se transmite PDF);
  • diploma de bacalaureat - copie legalizată sau copie certificată “conform cu originalul” și semnată de absolvent;
  • certificatul de naştere - copie legalizată sau copie certificată “conform cu originalul” și semnată de absolvent;
  • copie C.I. certificată “conform cu originalul” de absolvent;
  • certificatul de căsătorie – copie legalizată sau copie certificată “conform cu originalul” și semnată de absolvent;
  • sentinţa de divorţ (dacă este cazul), în copie certificată “conform cu originalul” și semnată de absolvent;
  • 200 RON taxa de licenţă numai pentru studenţii care au fost în regim cu taxă, în ultimul an de studii/ taxa pentru repetarea examenului de licenţă.
  • 2 fotografii tip buletin (depunerea acestora se va face la secretariat în momentul ridicării adeverinței de licență).

IMPORTANT: absolvenții din promoția 2017-2020 nu vor mai încarca documentele personale, ele se găsesc la dosarul de student, cu excepția CI care trebuie încărcată conform solicitării.

ETAPA 2 (formalități de înscriere online - partea academică)

Lucrarea de licenţă și proiectul de cercetare se vor transmite online, în format PDF, până la data de 25 iunie 2020, ora 23,59. (pe prima pagină se va face mentiunea conform cu originalul” și semnătura absolventului)

PROGRAMAREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ

Proba 1: Proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale şi de specialitate constă în predarea unui proiect de cercetare, cu tematică din aria științe politice, relații internaționale, sociologie sau psihologie, după caz.  Proiectul se va nota de comisia de evaluare fără prezentare din partea candidatului.
La data de 29 06 2020 se vor afisa rezultatele.

Proba 2: Susținerea on-line a lucrării de licență 30 iunie 2020 (programarea pe ore și comisii se va face în data de 29 iunie)